Գորիսի մամուլի ակումբ
সোম মঙ্গল বুধ বৃহ শুক্র শনি রবি
 
১০
১১১২১৩১৪১৫১৬১৭
১৮১৯২০২১২২২৩২৪
২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১
সোম মঙ্গল বুধ বৃহ শুক্র শনি রবি
 
১০
১১১২১৩১৪১৫১৬১৭
১৮১৯২০২১২২২৩২৪
২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১

Մեր մասին

Գորիսի մամուլի ակումբ

Կազմակերպության անվանումը և կարգավիճակը — «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ

Կազմակերպության նախագահ — Սուսաննա Շահնազարյան

Գործունեության ոլորտը — Տեղեկատվություն

Հիմնադրման և գրանցման տարեթվերը — 2000թ հունիս, 2000թ.օգոստոս

Առաքելություն  Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների զարգացմամբ նպաստել հանրային քաղաքականությունների բարելավմանը

Գործունեության տարածքը  Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզեր

Կառուցվածք, մասնաճյուղեր 
Կազմակերպության խորհուրդ, խորհրդի անդամներ, վերստուգիչ

Շահառուների նկարագիր
Հասարակության բոլոր անդամներ

Կանոնադրական նպատակներ 
-աջակցել մարզի լրագրողների պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացմանը.
-աջակցել մարդկանց՝ օպերատիվ և ճշգրիտ լրատվություն ստանալու իրավունքի ապահովմանը,
-հասնել նրան, որ Գորիսում օրենքով նախատեսված հանրային նշանակության տեղեկատվությունը բաց եւ մատչելի լինի հանրության համար.
-նպաստել բազմակարծության ապահովմանը.
-քաղաքական գործընթացների ընթացքում աջակցել հանրության շահերի պաշտպանությանը:

Ռազմավարական ուղղություններ և նպատակներ

1.Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացում

1.1. Նպաստել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կարողությունների զարգացմանը:
1.2. Աջակցել ՔՀԿ ոչ ֆորմալ խմբերի զարգացմանն ու նախաձեռնությունների իրականացմանը:

2. Մարդու իրավունքների և շահերի պաշտպանություն

2.1  Բարձրացնել հանրության իրավագիտակցության մակարդակը ՄԻՊ և ՇՊ  ոլորտներում:
2.2  Նպաստել խոցելի խմբերի խնդիրների լուծմանը իրավունքների և շահերի  պաշտպանության միջոցով:
2.3  Նպաստել խոցելի խմբերի իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը՝  իրականացնելով տարբեր նախաձեռնույուններ /ասուլիս, քննարկում,
ծրագրեր, դասընթացներ/:

3. Համայնքային զարգացում

3.1.Նպաստել ՏԻՄ-ի թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը հանրային վերահսկողության և մասնակցության միջոցով:
3.2.Նպաստել համայնքային խնդիրների լուծմանը՝ հանրային հնչեղության միջոցով:
3.3.Նպաստել ՏԻՄ-երի ծառայությունների մատուցման որակի բարելավմանը:
3.4.Նպաստել ՔՀԿ-ՏԻՄ համագործակցության ձևավորմանը և զարգացմանը:
3.5Նպաստել ՏԻՄ ոլորտում օրենսդրական դաշտի բարելավմանը:

4. Մեդիա  զարգացում

4.1.Աջակցել Հայաստանում ազատ, ժողովրդավարական մամուլի կայացմանը:
4.2.Նպաստել մեդիա գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը:
4.3.Աջակցել երիտասարդ լրագրողների կարողությունների զարգացմանը:
4.4.Նպաստել մարդկանց օպերատիվ և ճշգրիտ լրատվություն ստանալու իրավունքի ապահովմանը: